Tips til fagfolk

Fem fordele ved skruefundamenter sammenlignet med betonfundamenter

Tips til fagfolk

Fem fordele ved skruefundamenter sammenlignet med betonfundamenter

Uanset om du skal bygge et fundament til en terrasse, en carport eller en komplet bygning, overvejer du sandsynligvis først at lave et traditionelt fundament af beton. Det er en velkendt og gennemprøvet praksis, som helt sikkert fungerer godt. Skruefundamentet er dog en alternativ og innovativ løsning, der tilbyder en lang række fordele sammenlignet med betonfundamentet. Her giver vi dig fem gode grunde til, at et skruefundament er at foretrække frem for det klassiske betonfundament.

1. Glem alt om jordforsegling

Ved fundering med skruefundamenter undgår du en unødig overfladeforsegling af jorden, som opstår ved anvendelse af et betonfundament. Det giver flere fordele: For det første opstår der ingen forstyrrelser i jordens lokale økosystem, som forbliver intakt. For det andet kan man lade regnvand sive ned direkte under fundamentet uden behov for installation af yderligere afledningsrør. Derved forhindrer man en varig beskadigelse af jorden og muliggør samtidig en ny anvendelse af byggegrunden senere ved behov.

2. Det går også uden udgravning

Anvendelse af en fundamentplade af beton kræver omfattende udgravnings- og jordarbejde. Derved opstår en masse snavs og mulige jordskader, og den udgravede jord skal eventuelt køres væk. Alt dette arbejde er slet ikke nødvendigt ved anvendelse af et skruefundament. Fundamentet skrues ned i jordbunden ved hjælp af lette men yderst effektive maskiner. Derved skal ingen jord transporteres væk, der opstår næsten ingen snavs, og jordbunden beskadiges ikke. Især hvis de bærende lag ligger meget dybt, kan man lave en dybdefundering ved hjælp af skruefundamenter, der kan forlænges, uden kompliceret og omfattende udgravningsarbejde.

3. Specielle situationer kræver specielle produkter

Skruefundamenter er ligeledes altid en god løsning, hvis det traditionelle betonfundament ikke længere er et økonomisk alternativ i specielle byggesituationer. Det er der masser af eksempler på. Er der forsyningsledninger og -rør under dit fundament? Med skruefundamenter kan du fundere fleksibelt og helt præcist for at undgå at beskadige disse ledninger og rør. Skruefundamenter kan ligeledes anvendes på skrænter og på grunde, som er svært tilgængelige for store byggemaskiner såsom gravemaskiner og bæltekøretøjer. Her kan de lette og manøvredygtige drejemaskiner anvendes.

4. Hurtig installation

Projektforløbet er meget forskelligt ved sammenligning mellem et beton- og et skruefundament. Konstruktionen af et betonfundament kræver flere arbejdstrin. Jordbunden skal forberedes, fundamentet skal støbes og armeres, og først derefter kan man fylde beton på og fortætte den. Herefter skal fundamentet tørre i nogle dage, inden det må belastes. Anvendelsen af et skruefundamentet reducerer installationsperioden markant. Installationen foregår hurtigt og effektivt uden behov for omfattende forberedelsesarbejde. Man skal blot udmåle fundamentpunkterne, hvorefter installationen kan påbegyndes. Skruefundamenter er ofte færdige i løbet af en eller to arbejdsdage, og arbejdet er ikke afhængigt af gode vejrforhold. Efter installationen kan fundamenterne belastes med det samme, og dermed kan projektarbejde fortsættes med det samme i henhold til en fast tidsplan.

5.Demontering og genoprettelse af en grøn mark

Skruefundamentet er ikke til at komme udenom i forhold til miljøvenlighed. Sammenlignet med et betonfundament, som ved demontage først skal bores op og derefter bortskaffes på lossepladsen, kan skruefundamentet nemt drejes op af jordbunden og recycles fuldstændigt. Et ubeskadiget skruefundament kan endda genbruges. Derved efterlader skruefundamentet i bogstaveligste forstand intet andet end samme grønne mark, som var der før byggeprojektet, og jordbundens økosystem forbliver intakt. Det gør skruefundamenter til en yderst attraktiv løsning, både til permanent og midlertidigt byggeri.

Facit

Skruefundamenter er et velegnet alternativ til betonfundamenter, og der er mange gode argumenter for at anvende dem på mange områder – især i forhold til bæredygtigt byggeri. Betonfundamenter er dog stadig velegnede til bestemte formål, og en kombination af begge funderingsmetoder kan være en god løsning i specielle tilfælde. Alligevel er det betonfri skruefundament i mange tilfælde den bedste løsning. I den forbindelse tilbyder KRINNER et bredt udvalg af skruefundamenter til mange forskellige anvendelsesområder, herunder alt lige fra terrasser og hegn, pavilloner og carports til huse.

 

Interesseret?

Interesseret?

Du har et objekt, der passer til et skruefundament fra KRINNER?


Vil du have flere oplysninger?

Vil du have flere oplysninger?

Vil du også gerne fremover informeres om temaet fundering og skruefundamenter?

Til tilmelding til nyhedsbrev

Flere nyheder

Nyheder

Vi er i pressen!

Vores gæsteartikel "Skruer i stedet for beton", dukkede op i den 32 sider lange specialpublikation "Sustainable Living" den 25. maj 2022 i det samlede…
Nyheder

Det nye bolig- og hobbysortiment fra KRINNER

Vores nye U-serie og den nye, lille G-serie tilbyder dig produkter i den velkendte, gode kvalitet til lave priser. Disse serier erstatter hele vores…
Tips til bygherrer

Hvorfor er jorden en afgørende faktor i forhold til fundering?

Er du i gang med at planlægge konstruktionen af en bygning, en carport eller en garage og undres over, at du skal have udført en jordbundsundersøgelse…
Tips til fagfolk

Hvilke løsninger findes der i forhold til direkte funderinger og dybdefunderinger?

Der er forskellige muligheder for at lave bygningsfundamenter. Alt afhængigt af byggegrundens beskaffenhed vælger man en direkte fundering eller en…
Tips til fagfolk

Seks vigtige aspekter, som du skal tage hensyn til ved installation af skruefundamenter.

Fundering med skruefundamenter har mange fordele og er en lige så effektiv løsning som et klassisk betonfundament i forhold til bæreevne og sikkerhed.…
Tragfähigkeitsversuche
Tips til fagfolk

Hvordan bliver skruefundamentet stabilt?

Skruefundamentet er et innovativt og betonfrit funderingsalternativ. En løsning, der endnu ikke er så kendt og derfor fører til en masse spørgsmål i…
Tips til fagfolk

Hvilke maskiner kan anvendes til nedskruning af skruefundamenter?

Skruefundamenter er er innovativt og bæredygtigt alternativ til det klassiske betonfundament. Her afviger funderingsprocessen især i forhold til…
Tips til fagfolk

Bæredygtigt byggeri med skruefundamenter

Klimaændringer og håndteringen af ikke-vedvarende, naturlige ressourcer udgør ikke kun vores største udfordring i de kommende årtier men er ligeledes…

Cookies til visning af iframes blev afvist. Accepter venligst iframe-cookies for at indlæse iframe.