Tips til fagfolk

Hvilke maskiner kan anvendes til nedskruning af skruefundamenter?

Tips til fagfolk

Hvilke maskiner kan anvendes til nedskruning af skruefundamenter?

Skruefundamenter er er innovativt og bæredygtigt alternativ til det klassiske betonfundament. Her afviger funderingsprocessen især i forhold til monteringen. Man skal anvende specielle skruemaskiner til installation af skruefundamenter, og de fås i forskellige varianter og modeller. Lad os præsentere de forskellige kategorier for dig.

Håndskruemaskiner til opstart

Den originale metode til manuel montering er en drejeskrue eller drejestangen. Med disse hjælpemidler kan man manuelt og uden brug af elektrisk eller hydraulisk udstyr skrue skruefundamenter ned i jorden. Denne metode anbefales dog kun til konstruktion af meget små skruefundamenter i haven og til hobbyinstallationer såsom et fundament til en lille solskærmsholder.  

Den elektriske håndskruemaskine kan dermed anses for at være opstartsmodellen til professionelle byggeprojekter. Denne maskine tilbyder en komfortable måde at installere skruefundamenter på til en relativt lav pris. En elektrisk håndskruemaskine består af et drivaggregat, en holdebøjle og en teleskopstang til afledning af drejningsmomentet.

Man kan arbejde yderst effektivt med denne maskintype, da den anvendes af kun én person og herudover muliggør nem og professionel installation på meget smalle og svært tilgængelige steder. Maskinen er relativt enkel, let at transportere, og den kan være i bagagerummet på en bil.

Håndskruemaskinen muliggør omdrejningsmomenter på op til 3.500 Nm, og derved kan man lave fundamenter med en diameter på op til 140 mm og en rørlængde på 1.600 mm, alt afhængigt af jordbundens beskaffenhed. Trods det elektriske drivaggregat skal man dog påregne en del manuelt og krævende arbejde. KRINNER Schraubfundamente GmbH tilbyder KRE 17 og KRE 20, som er to varianter af denne maskintype.

Tilbehør til gravemaskiner

Virksomheder, der allerede har en gravemaskine i deres maskinpark, kan udnytte de hydraulisk styrede tilbehørsdele til nedskruning af skruefundamenter for at opnå en optimal kapacitetsudnyttelse. Det kan være et frit pendul eller en såkaldt installationsmast. Det frie pendul kan fås til en relativt lav pris, og det muliggør nedskruning af lange skruefundamenter med et omdrejningsmoment på op til 20.000 Nm.

Andre fordele ved pendulet indbefatter en skinne på den hydrauliske drejeenhed, der automatisk indstiller sig til x-aksen og dermed understøtter en lige maskinel nedskruning. Herudover kan forboringsarbejde ligeledes udføres ved hjælp af samme enhed. Dermed er det frie pendul særligt velegnet til arbejde på hårde jordbunde – i ekstreme tilfælde endda på klipper – eller på byggepladser på skråninger, der er svære at nå ved hjælp af en gravemaskinearm. Med produktet tilbyder KRINNER en variant af denne maskintype.

Installationsmasten tilbyder i princippet samme fordele som det frie pendul, men den er en tand bedre i forhold til præcision. Mast-installationen muliggør en meget præcis lodret nedskruning ved lave nedskruningstolerancer. Herudover kan fremføringskræfterne styres helt nøjagtigt, og forboringer kan ligeledes udføres på et højt præcisionsniveau. Med produktet tilbyder KRINNER en maskine i denne kategori med et omdrejningsmoment på 15.000 Nm.

Selvkørende drejemaskiner

Maststyrede drejemaskiner fås ligeledes som selvkørende bæltekøretøjer. De udmærker sig ikke kun gennem deres mastbaserede præcision under installationen men især gennem deres manøvredygtighed og lave egenvægt. De kan anvendes på byggepladser, der ikke er tilgængelige for store gravemaskiner, helt uden problemer uden at forårsage store jordskader.

I den forbindelse udgør den lave egenvægt på kun 1 ton en betydelig fordel, som ligeledes muliggør nem transport ved hjælp af en almindelig anhænger. KRD 30 fra firmaet KRINNER repræsenterer denne kategori. Produktet har et omdrejningsmoment på 8.000 Nm og kan anvendes på jordbunde med en hældningsvinkel på op til 15° i køreretningen.

KRINNER som førende udbyder

Selvom maskinerne er meget forskellige, har de dog et par aspekter til fælles. For det første tilbyder vi et stort udvalg af tilbehør i form af drejeskruer eller -enheder, der skal bruges ved anvendelse af de forskellige skruefundamentserier, og for det andet kræver maskindriften et vist erfarings- og kompetenceniveau, alt afhængigt af den pågældende maskine. For at sikre en korrekt installation af skruefundamenterne har man ikke kun brug for den passende maskine men også den nødvendige installationsknowhow.

Endnu et fælles træk: Alle maskinvarianter får hos KRINNER Schraubfundamente GmbH. For KRINNER er markedets førende udbyder af skruefundamenter, og vi er markedets eneste producent af skruefundamenter, der tilbyder drejemaskiner, som vi selv har konstrueret, i alle kategorier.

Interesseret?

Interesseret?

Du har et objekt, der passer til et skruefundament fra KRINNER?


Vil du have flere oplysninger?

Vil du have flere oplysninger?

Vil du også gerne fremover informeres om temaet fundering og skruefundamenter?

Til tilmelding til nyhedsbrev

Flere nyheder

Nyheder

Vi er i pressen!

Vores gæsteartikel "Skruer i stedet for beton", dukkede op i den 32 sider lange specialpublikation "Sustainable Living" den 25. maj 2022 i det samlede…
Nyheder

Det nye bolig- og hobbysortiment fra KRINNER

Vores nye U-serie og den nye, lille G-serie tilbyder dig produkter i den velkendte, gode kvalitet til lave priser. Disse serier erstatter hele vores…
Tips til bygherrer

Hvorfor er jorden en afgørende faktor i forhold til fundering?

Er du i gang med at planlægge konstruktionen af en bygning, en carport eller en garage og undres over, at du skal have udført en jordbundsundersøgelse…
Tips til fagfolk

Hvilke løsninger findes der i forhold til direkte funderinger og dybdefunderinger?

Der er forskellige muligheder for at lave bygningsfundamenter. Alt afhængigt af byggegrundens beskaffenhed vælger man en direkte fundering eller en…
Tips til fagfolk

Fem fordele ved skruefundamenter sammenlignet med betonfundamenter

Uanset om du skal bygge et fundament til en terrasse, en carport eller en komplet bygning, overvejer du sandsynligvis først at lave et traditionelt…
Tips til fagfolk

Seks vigtige aspekter, som du skal tage hensyn til ved installation af skruefundamenter.

Fundering med skruefundamenter har mange fordele og er en lige så effektiv løsning som et klassisk betonfundament i forhold til bæreevne og sikkerhed.…
Tragfähigkeitsversuche
Tips til fagfolk

Hvordan bliver skruefundamentet stabilt?

Skruefundamentet er et innovativt og betonfrit funderingsalternativ. En løsning, der endnu ikke er så kendt og derfor fører til en masse spørgsmål i…
Tips til fagfolk

Bæredygtigt byggeri med skruefundamenter

Klimaændringer og håndteringen af ikke-vedvarende, naturlige ressourcer udgør ikke kun vores største udfordring i de kommende årtier men er ligeledes…

Cookies til visning af iframes blev afvist. Accepter venligst iframe-cookies for at indlæse iframe.