Tips til fagfolk

Hvordan bliver skruefundamentet stabilt?

Tips til fagfolk

Hvordan bliver skruefundamentet stabilt?

Skruefundamentet er et innovativt og betonfrit funderingsalternativ. En løsning, der endnu ikke er så kendt og derfor fører til en masse spørgsmål i starten. Et fundament uden beton? Er det overhovedet stabilt, og kan det bære et byggeri på sikker vis? Vi vil gerne forklare dig, hvordan et skruefundament fungerer rent teknisk, og vise dig, hvilke faktorer påvirker bæreevnen og dermed sikkerheden bag denne fundamentløsning. Princippet bag denne løsning er både enkelt og genialt.

Princippet bag skruen i jorden

Skruefundamentet er en fortrængningspæl og er dermed baseret på en af de ældste måder at konstruere et fundament på: Pælefundering, som er en mere end 1.000 år gammel praksis. I modsætning til tidlige versioner af træ består et skruefundament af et forzinket stålrør med påsvejset gevind, der er designet til indføring af horisontal og vertikal vægt i jorden og monteres ved hjælp af en drejemaskine. Derved er det ikke nødvendigt at udgrave.

I princippet fungerer skruefundament på samme måde, som når man skruer en helt almindelig skrue ind i et stykke træ eller ind i væggen ved hjælp af en dyvel. Når skruen drejes ved hjælp af kraft, skabes en effektiv forbindelse mellem skruen og træet. I den forbindelse betyder begrebet ”effektiv", at skruen og træet forbinder sig med hinanden i en yderst stabil forbindelse.  

Hvis man drejer skruefundamentet ned i jorden med et tilstrækkeligt tryk, reagerer denne forbindelse på samme måde. I området omkring det svejsede gevind forbinder fundamentet sig effektivt med jorden. Herudover fortrænges jorden ud til siden ved anbringelse, og derved fortættes den, så en effektiv forbindelse ligeledes opstår på rørskaftet. Effektive forbindelser opstår gennem friktionskræfter og i dette tilfælde gennem den såkaldte kappefriktion mellem stålrør og jord.

Det afhænger af jordbunden

Dermed er det klart, at jordbunden udgør en meget vigtig faktor i forhold til skruefundamentets bæreevne. Skruefundamentet bliver først til et fundament gennem sammenspillet mellem skrue og jordbund. I den forbindelse definerer jordbunden fundamentets ydre bæreevne og skruen den indre bæreevne.

En jordbundsundersøgelse er tvingende nødvendig til vurdering af den ydre bæreevne. Denne undersøgelse indeholder oplysninger om forskellige jordbundsarter, en vurdering af jordens konsistens, og hvor de bærende lag befinder sig. Ikke alle jordbunde er lige velegnede til at bære belastninger, og her spiller mange forskellige faktorer en afgørende rolle. Disse indbefatter kompositionen af individuelle jordbundselementer, lagenes tykkelse og mulige grundvandsforekomster. Baseret på denne viden, data med relation til de belastninger, der skal afledes, og skruefundamenternes effektdata kan fundamentlayoutet endelig beregnes og planlægges. En række belastningstests, der skal udføres og dokumenteres forud for enhver projektplanlægning, leverer informationer om byggegrundens reelle bæreevne.

En fagligt kompetent installation er vigtig

Installationsteknikken er endnu en vigtig faktor i forhold til fundamentets bæreevne. Til installationsformål står forskellige maskiner til rådighed, herunder alt lige fra en elektrisk drejemaskine og hydraulisk styret gravemaskinetilbehør til selvkørende, maststyrede bæltekøretøjer. Uanset, hvilken maskinenhed man anvender, har de alle én ting til fælles: De skal styres af en erfaren og fagligt kompetent maskinfører.

Det er vigtigt, eftersom korrekt nedskruning af skruefundamenterne kræver overholdelse af bestemte aspekter. Man skal blandt andet sørge for, at elementerne bliver skruet jævnt ned i jordbunden med et ensartet tryk. I den forbindelse skal man både holde øje med omdrejningsmomentet og vaterpasset for at sikre, at fundamentet installeres helt lodret. Skævheder og manglende præcision under installationen kan have en lige så negativ indflydelse på bæreevnen som jord, der bliver transporteret opad. På trods af dette er det dog relativt nemt at lære at installere skruefundamenter, og det er som regel ikke noget problem, så længe man følger producentens installationsforskrifter.

Facit

Samme regel gælder for skruefundamenter som for andre fundamenter. Hvis produkt, jordbund og installationskompetence passer sammen, kan man konstruere et sikkert fundament helt uden problemer. Skruefundamenter er ikke kun absolut sikre men også et innovativt og jordbundsvenligt alternativ til de traditionelle funderingsmetoder. De kan anvendes til alt fra trafikskilte og reklamepyloner til terrasser, carports og boliger. KRINNER tilbyder et bredt sortiment af skruefundamenter og den passende drejemaskine, made by KRINNER, til ethvert installationsbehov.

Interesseret?

Interesseret?

Du har et objekt, der passer til et skruefundament fra KRINNER?


Vil du have flere oplysninger?

Vil du have flere oplysninger?

Vil du også gerne fremover informeres om temaet fundering og skruefundamenter?

Til tilmelding til nyhedsbrev

Flere nyheder

Nyheder

Vi er i pressen!

Vores gæsteartikel "Skruer i stedet for beton", dukkede op i den 32 sider lange specialpublikation "Sustainable Living" den 25. maj 2022 i det samlede…
Nyheder

Det nye bolig- og hobbysortiment fra KRINNER

Vores nye U-serie og den nye, lille G-serie tilbyder dig produkter i den velkendte, gode kvalitet til lave priser. Disse serier erstatter hele vores…
Tips til bygherrer

Hvorfor er jorden en afgørende faktor i forhold til fundering?

Er du i gang med at planlægge konstruktionen af en bygning, en carport eller en garage og undres over, at du skal have udført en jordbundsundersøgelse…
Tips til fagfolk

Hvilke løsninger findes der i forhold til direkte funderinger og dybdefunderinger?

Der er forskellige muligheder for at lave bygningsfundamenter. Alt afhængigt af byggegrundens beskaffenhed vælger man en direkte fundering eller en…
Tips til fagfolk

Fem fordele ved skruefundamenter sammenlignet med betonfundamenter

Uanset om du skal bygge et fundament til en terrasse, en carport eller en komplet bygning, overvejer du sandsynligvis først at lave et traditionelt…
Tips til fagfolk

Seks vigtige aspekter, som du skal tage hensyn til ved installation af skruefundamenter.

Fundering med skruefundamenter har mange fordele og er en lige så effektiv løsning som et klassisk betonfundament i forhold til bæreevne og sikkerhed.…
Tips til fagfolk

Hvilke maskiner kan anvendes til nedskruning af skruefundamenter?

Skruefundamenter er er innovativt og bæredygtigt alternativ til det klassiske betonfundament. Her afviger funderingsprocessen især i forhold til…
Tips til fagfolk

Bæredygtigt byggeri med skruefundamenter

Klimaændringer og håndteringen af ikke-vedvarende, naturlige ressourcer udgør ikke kun vores største udfordring i de kommende årtier men er ligeledes…

Cookies til visning af iframes blev afvist. Accepter venligst iframe-cookies for at indlæse iframe.