Tips til fagfolk

Seks vigtige aspekter, som du skal tage hensyn til ved installation af skruefundamenter.

Tips til fagfolk

Seks vigtige aspekter, som du skal tage hensyn til ved installation af skruefundamenter.

Fundering med skruefundamenter har mange fordele og er en lige så effektiv løsning som et klassisk betonfundament i forhold til bæreevne og sikkerhed. Dette kræver dog en fagligt korrekt montering. Her giver vi dig et overblik over de seks vigtigste aspekter, som du skal tage hensyn til ved installation af skruefundamenter.

1. Byggegrundskontrollen

Ud over jordbundsundersøgelsen, der analyserer jordbundens beskaffenhed og bæreevne, er det yderst vigtigt at kontrollere, om der er forsyningsledninger og -rør i byggegrunden, forud for installationen. Herved kan man undgå utilsigtet beskadigelse af naturgas-, strøm-, vand- eller telefonledninger og -rør, som ellers kan medføre store udgifter og faresituationer. Husk også: Visse byggegrunde befinder sig på tidligere ammunitionsområder eller blev bombet under verdenskrigene. Det er yderst vigtigt at udelukke, at udetonerede granater befinder sig på området, for at undgå livsfare.    

2. Forberedende boringer gør nedskruningen nemmere

For at øge præcisionen og effektiviteten anbefales det at udføre en forberedende boring i fundamentets relevante nedskruningspositioner. Boringen skal have en betydeligt mindre diameter end det fundament, der skal skrues ned. Man kan udføre boringer i nogle eller alle nedskruningspositioner. Det anbefales at anvende en såkaldt prøvedorn eller, i tilfælde af manuel installation, en almindelig slagboremaskine. (En prøvedorn er en fortrængningsenhed i form af en slank og meget robust skrue.) Ud over at øge præcisionen muliggør denne metode identifikation af hårde jordlag eller forhindringer i undergrunden. Hermed kan beskadigelse af fundament eller ”slip” undgås. Denne metode muliggør et mere præcist og jævnt nedskruningsforløb med et lavere omdrejningsmoment.

3. Erfaring er en fordel

For at sikre en fagligt korrekt installation af skruefundamenter har man brug for en vis erfaring for at kunne dreje fundamenterne ned med den påkrævede balance. Hvis man trykker for hårdt, kan man ødelægge borehullet, og hvis man trykker for lidt, kører maskinen i ”tomgang”. Herudover er det vigtigt, at man skruer fundamenterne jævnt ned. I den forbindelse skal fundamentet ved hver omdrejning trænge ind i jordbunden i overensstemmelse med gevindets stigning. Derfor skal man altid holde godt øje med både omdrejningsmomentet og jordbunden. Hvis jorden bliver skubbet op, kan dette reducere fundamentets bæreevne betydeligt, eftersom dette medfører dannelse af det såkaldte slip, hvorved kappefriktionen mellem rør og jordbund ikke opstår i tilstrækkeligt omfang. Derfor er det yderst vigtigt, at man undgår at ”rode rundt” i jordbunden.  

4. Hold øje med vaterpasset

Alt afhængigt af anvendelsen skal man arbejde yderst præcist, hvilket betyder, at installationstolerancerne skal være meget lave. Dette er påkrævet, for at bygningsværkets belastningspunkter senere passer helt præcist til fundamentet. Herudover skal man holde øje med vaterpasset og sikre, at elementerne bliver skruet lodret ned i jordbunden. Skævheder og for høje installationstolerancer kan medføre forkerte og ugunstige belastninger, f.eks. bøjninger, på fundamentet. Dette kan føre til, at fundamentets bæreevne reduceres.

5. Omdrejningsmomenter fremmer accepten

Dokumenter omdrejningsmomenterne for de enkelte skruefundamenter under installationen – også selvom en dokumentation ikke er påkrævet. Værdierne kan sammenlignes med resultaterne fra belastningstestene, hvilket ikke kun bekræfter installationskvaliteten ved overensstemmelse, men ligeledes fremmer accepten af løsningen blandt alle projektdeltagere. I de fleste tilfælde kan dokumentationen kun udføres manuelt. Visse drejemaskiner tilbyder dog automatisk dokumentation af omdrejningsmomentet, f.eks. KRD 30 og KRL fra KRINNER, ved hjælp af et Torque Kit.

6. Anvend den rette maskine

Sidst, men ikke mindst, kræver en fagligt korrekt installation naturligvis et passende valg af drejemaskine. Man kan vælge mellem forskellige konstruktioner: Det kan være alt lige fra en elektrisk håndskruemaskine, et hydraulisk gravemaskinetilbehør eller et maststyret installationsapparat, der fås både som selvkørende bæltekøretøj og som gravemaskinetilbehør.  Hver maskine har sine anvendelsesrelaterede, specifikke fordele, og mange af dem kan anvendes på flere forskellige områder. Hvis præcision for eksempel er vigtig, anbefaler vi at anvende en maststyret maskine, men ved anvendelse på smalle og små byggepladser er en håndskruemaskine absolut tilstrækkelig. KRINNER tilbyder alle typer drejemaskiner, som vi selv producerer, og er dermed markedets eneste udbyder, der kan tilbyde et komplet system af produkt og montageteknik i dette omfang.

Interesseret?

Interesseret?

Du har et objekt, der passer til et skruefundament fra KRINNER?


Vil du have flere oplysninger?

Vil du have flere oplysninger?

Vil du også gerne fremover informeres om temaet fundering og skruefundamenter?

Til tilmelding til nyhedsbrev

Flere nyheder

Nyheder

Vi er i pressen!

Vores gæsteartikel "Skruer i stedet for beton", dukkede op i den 32 sider lange specialpublikation "Sustainable Living" den 25. maj 2022 i det samlede…
Nyheder

Det nye bolig- og hobbysortiment fra KRINNER

Vores nye U-serie og den nye, lille G-serie tilbyder dig produkter i den velkendte, gode kvalitet til lave priser. Disse serier erstatter hele vores…
Tips til bygherrer

Hvorfor er jorden en afgørende faktor i forhold til fundering?

Er du i gang med at planlægge konstruktionen af en bygning, en carport eller en garage og undres over, at du skal have udført en jordbundsundersøgelse…
Tips til fagfolk

Hvilke løsninger findes der i forhold til direkte funderinger og dybdefunderinger?

Der er forskellige muligheder for at lave bygningsfundamenter. Alt afhængigt af byggegrundens beskaffenhed vælger man en direkte fundering eller en…
Tips til fagfolk

Fem fordele ved skruefundamenter sammenlignet med betonfundamenter

Uanset om du skal bygge et fundament til en terrasse, en carport eller en komplet bygning, overvejer du sandsynligvis først at lave et traditionelt…
Tragfähigkeitsversuche
Tips til fagfolk

Hvordan bliver skruefundamentet stabilt?

Skruefundamentet er et innovativt og betonfrit funderingsalternativ. En løsning, der endnu ikke er så kendt og derfor fører til en masse spørgsmål i…
Tips til fagfolk

Hvilke maskiner kan anvendes til nedskruning af skruefundamenter?

Skruefundamenter er er innovativt og bæredygtigt alternativ til det klassiske betonfundament. Her afviger funderingsprocessen især i forhold til…
Tips til fagfolk

Bæredygtigt byggeri med skruefundamenter

Klimaændringer og håndteringen af ikke-vedvarende, naturlige ressourcer udgør ikke kun vores største udfordring i de kommende årtier men er ligeledes…

Cookies til visning af iframes blev afvist. Accepter venligst iframe-cookies for at indlæse iframe.