Tips til fagfolk

Hvilke løsninger findes der i forhold til direkte funderinger og dybdefunderinger?

Tips til fagfolk

Hvilke løsninger findes der i forhold til direkte funderinger og dybdefunderinger?

Der er forskellige muligheder for at lave bygningsfundamenter. Alt afhængigt af byggegrundens beskaffenhed vælger man en direkte fundering eller en dybdefundering, som ligeledes kan udføres ved hjælp af markedets forskellige metoder og diverse produktløsninger. Her får du et overblik over mulighederne, og vi viser dig en løsning, der kan ”anvendes til det hele.”

Direkte fundering

Direkte funderinger kan anvendes på byggegrunde, der allerede har en høj bæreevne på de øverste jordbundslag. Her ledes belastningerne på overfladen ned i undergrunden direkte under bygningsværket. Denne form for fundering er baseret på to væsentlige, indvirkende kræfter. Det er dels det horisontale tryk, der indvirker på fundamentet fra jordbundstrykket nedefra, dels bygningens tryk ovenfra. I den forbindelse skal fundamentet ned i en frostfri dybde på ca. 80 -120 cm.

Direkte funderinger indbefatter enkeltfundamenter, stribefundamenter og fundamentplader:  

Enkeltfundamentet:

Kaldes også punkt- eller blokfundament. Disse fundamenter konstrueres for at optage store, punktuelle belastninger, f.eks. ved fundering af stolper, og de laves som regel af stålbeton. Et punktfundament kan ligeledes laves som et stolpefundament, hvor forproducerede støtteelementer sættes ned i jorden og fyldes op med beton.

Stribefundamentet:

Stribefundamenter er en af de hyppigst anvendte typer af direkte funderinger. De overfører belastningen i linjeform og kan være lavet af beton med eller uden stålelementer. Stribefundamenter har som regel til formål at bære belastningerne fra vægge. Derfor er fundamentet ofte bredere end den væg, som den er fundament for.  

Fundamentpladen:

Dette er en meget økonomisk måde at lave en direkte fundering på. Her ledes belastningen ned i undergrunden gennem hele fundamentpladens overflade. Pladefunderinger eller direkte funderinger er forstærket med stål og har den fordel, at de lettere kan udligne mindre sænkninger og revner i byggegrunden end andre former for direkte funderinger.

Dybdefundering

Hvis byggegrunden er blød og har en dårlig bæreevne, skal man lave en dybdefundering  for at lede bygningsværkets belastning ned i de bærende lag. I dette tilfælde er der tale om andre indvirkende kræfter end ved en direkte fundering. Dybdefunderinger udføres tit ved hjælp af pælesystemer og gøres stabile gennem spidsmodstand eller materialefriktion, der opstår ved nedramning, boring eller nedskruning af pælene.

Dybdefunderinger kan laves med et stort udvalg af forskellige produkter og løsninger. De klassiske og almindelige løsninger indbefatter blandt andet fortrængningspæle, borepæle og mikropæle. Visse typer af disse pæle anvendes tit som lokale betonvarianter, hvilket betyder, at man fylder beton i på byggepladsen. Ved anvendelse af disse løsninger kan man nå en dybde på ned til 30 meter.

Fortrængningspæle:

Fælles for disse pæle er, at de stort set kan monteres i jordbunden uden behov for udgravning eller fjernelse af materiale. De monteres i jordbunden gennem nedramning, nedrystning, nedpresning eller nedskruning – eller en kombination af disse – i jordbunden.

Borepæle:

I modsætning til fortrængningspælene henter borepælene jord op fra jordbunden ved hjælp af en ”snegl”, hvorefter borehullet fyldes op med stålstænger og beton.

Mikropæle:

Denne gruppe indbefatter til dels de to ovennævnte pæletyper. De har den egenskab til fælles, at de har en lille diameter (borepælenes udvendige diameter er under 300 mm, og nedramningspælenes er under 150 mm), og at de som regel kan monteres i jordbunden ved hjælp af små bore- eller nedramningsenheder.

Ud over pæleløsninger giver de ligeledes mulighed for udførelse af dybdefunderinger, f.eks. i form af et brøndfundament. 

Skruefundament som allrounder

Der findes dog en innovativ og alternativ produktløsning, der kan anvendes både til direkte funderinger og dybdefunderinger: Skruefundamentet. Det drejer sig om en fortrængningspæl lavet af forzinket stål, der drejes ned i jordbunden ved hjælp af en drejemaskine. Skruefundamentet bliver stabilt ved hjælp af kappefriktionen på rørskaftet og gennem forbindelsen mellem det påsvejsede gevind og jordbunden. Jord- og betonarbejde er derfor ikke nødvendigt. Herudover undgår man omfattende jordbundsforseglinger. Hermed har skruefundamentet en lang række betydelige fordele sammenlignet med et betonfundamen

Skruefundamentets beskaffenhed gør, at det kan anvendes både til direkte fundering i form af et punktfundament eller til økonomisk dybdefundering til små og mellemstore genstande – især på områderne boligbyggeri, modulbyggeri og infrastruktur. I den forbindelse er bæreevnen lige så høj som hos traditionelle betonløsninger. Med produkterne i V-serien fra KRINNER, som består af individuelle elementer, der skal forbindes, kan man håndtere selv meget dybdegående projekter helt uden problemer. Med de passende drejemaskiner fra KRINNER kan projektet udføres baseret på et meget overskueligt byggepladsudstyr.

Skruefundamentet kan dog ligeledes anvendes til at forbinde en dybdefundering med en direkte fundering. Den kombinerede pæle- og pladefundering er det bedste eksempel på denne mulighed. Ved at anvende skruefundamenter under fundamentpladen reduceres sætningsfølsomheden betydeligt, sammenlignet med traditionelle direkte funderinger, og fundamentpladen belastes mindre, da skruefundamenterne ligeledes overtager en del af belastningen. Dermed er der gode grunde til at anvende skruefundamentet som en økonomisk løsning, både til direkte funderinger og dybdefunderinger eller en kombination af begge.

Interesseret?

Interesseret?

Du har et objekt, der passer til et skruefundament fra KRINNER?


Vil du have flere oplysninger?

Vil du have flere oplysninger?

Vil du også gerne fremover informeres om temaet fundering og skruefundamenter?

Til tilmelding til nyhedsbrev

Flere nyheder

Nyheder

Vi er i pressen!

Vores gæsteartikel "Skruer i stedet for beton", dukkede op i den 32 sider lange specialpublikation "Sustainable Living" den 25. maj 2022 i det samlede…
Nyheder

Det nye bolig- og hobbysortiment fra KRINNER

Vores nye U-serie og den nye, lille G-serie tilbyder dig produkter i den velkendte, gode kvalitet til lave priser. Disse serier erstatter hele vores…
Tips til bygherrer

Hvorfor er jorden en afgørende faktor i forhold til fundering?

Er du i gang med at planlægge konstruktionen af en bygning, en carport eller en garage og undres over, at du skal have udført en jordbundsundersøgelse…
Tips til fagfolk

Fem fordele ved skruefundamenter sammenlignet med betonfundamenter

Uanset om du skal bygge et fundament til en terrasse, en carport eller en komplet bygning, overvejer du sandsynligvis først at lave et traditionelt…
Tips til fagfolk

Seks vigtige aspekter, som du skal tage hensyn til ved installation af skruefundamenter.

Fundering med skruefundamenter har mange fordele og er en lige så effektiv løsning som et klassisk betonfundament i forhold til bæreevne og sikkerhed.…
Tragfähigkeitsversuche
Tips til fagfolk

Hvordan bliver skruefundamentet stabilt?

Skruefundamentet er et innovativt og betonfrit funderingsalternativ. En løsning, der endnu ikke er så kendt og derfor fører til en masse spørgsmål i…
Tips til fagfolk

Hvilke maskiner kan anvendes til nedskruning af skruefundamenter?

Skruefundamenter er er innovativt og bæredygtigt alternativ til det klassiske betonfundament. Her afviger funderingsprocessen især i forhold til…
Tips til fagfolk

Bæredygtigt byggeri med skruefundamenter

Klimaændringer og håndteringen af ikke-vedvarende, naturlige ressourcer udgør ikke kun vores største udfordring i de kommende årtier men er ligeledes…

Cookies til visning af iframes blev afvist. Accepter venligst iframe-cookies for at indlæse iframe.